دسته بندی محصولات
دسترسی سریع

اندازه‌گیری گرمای خروجی ساختمان‌ها

اندازه‌گیری گرمای خروجی ساختمان‌ها

اندازه‌گیری گرمای خروجی ساختمان‌ها

پرتاب یک ماهواره برای نقشه برداری از نشانه های حرارتی ساختمان ها می تواند به شناسایی ساختمان هایی که انرژی را هدر می دهند و می توانند از عایق گذاری بهتر بهره ببرند، کمک کند.

این ماهواره جدید بریتانیایی که برای نقشه برداری از نشانه‌های حرارتی ساختمان‌ها طراحی شده، به فضا پرتاب شد. هدف از این طرح این است که خانه‌هایی را که انرژی را هدر می‌دهند و می‌توانند از عایق گذاری بهتر بهره ببرند، مشخص شوند.

این فضاپیمای نسبتاً کوچک HotSat-۱ با ماهواره استارتاپ Satellite Vu مستقر در لندن، هدایت می‌شود. حسگر مادون قرمز فضاپیما با بودجه سازمان‌های فضایی بریتانیا و اروپا تولید شده است.

HotSat-۱ با موشک فالکون -۹ شرکت SpaceX از پایگاه نیروی فضایی واندربرگ در کالیفرنیا پرتاب شد. این ماهواره در ارتفاع ۵۰۰ کیلومتر پرواز می‌کند و می‌تواند سقف ساختمان‌ها و دیوارها را مشاهده کند.

ترسیم نقشه بهره وری انرژی ساختمان ها با کمک ماهواره

بریتانیا برخی از ناکارآمدترین خانه‌ها را از نظر بهره وری انرژی در اروپا دارد که بیشتر این خانه‌ها قبل از سال ۱۹۷۰ ساخته شده‌اند. اگر بتوان بسیاری از این املاک را بازسازی کرد، نه تنها در هزینه سوخت خانوارها صرفه جویی می‌شود، بلکه به کل بریتانیا کمک می‌کند تا به تحقق هدف کربن خنثی تا سال ۲۰۵۰ دست یابد.

کربن‌خنثی به دستیابی به انتشار صفر خال دی‌اکسید کربن اشاره دارد. این هدف می‌تواند با ایجاد تعادل بین انتشار دی‌اکسید کربن با جبران آن (اغلب از طریق جبران کربن) یا زدودن انتشار آن از سوی جامعه (انتقال به «اقتصاد پس از کربن») تحقق یابد.

صفحه اول
حساب کاربری
سبد خرید
جستجو