• لطفا پرداخت خود را مستقیما به حساب بانکی ما واریز کنید .
  • خواهشمندیم شماره سفارش خود را بعنوان کد ارجاع پرداخت استفاده کنید.
  • سفارش شما تا زمانی که وجوه به حساب ما وارد نشود ارسال نخواهد شد.
    کارت پارسیان: ۶۶۲۱۰۶۱۲۱۵۸۷۶۹۶۴ بنام احسان حسینی       شماره شبا: IR420540102020100201207600 بنام احسان حسینی و رضا محمودی
    کارت سرمایه: ۶۳۹۶۰۷۱۲۱۲۷۳۰۷۵۸ بنام رضا محمودی     شماره شبا: IR150580101280001874444001 بنام رضا محمودی و احسان حسینی

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.