دسته بندی محصولات
دسترسی سریع
 • دیگ چدنی MI3 سری M تولید شركت لوله و ماشین ­سازی ایران

  دیگ چدنی MI3 سری M

  235,846,000 ریال573,682,000 ریال
  ظرفیت حرارتی دیگ چدنی MI3 سری M تولید شركت لوله و ماشین ­سازی ایران از 100,000 تا  300,000 کیلوکالری در ساعت می باشد. سوخت مصرفی در دیگ چدنی MI3 سری M تولید شركت لوله و ماشین ­سازی ایران را با توجه به نوع مشعل می توان از گاز یا گازوئیل…
 • دیگ چدنی MI3 سری هایپر HYPER شركت لوله و ماشین ­سازی ایران

  دیگ چدنی MI3 سری HYPER

  890,026,000 ریال2,029,263,000 ریال
  ظرفیت حرارتی دیگ چدنی MI3 سری HYPER هایپر شركت لوله و ماشین ­سازی ایران از 510,000 تا 1,200,000 کیلوکالری در ساعت می باشد. سوخت مصرفی در دیگ چدنی MI3 سری HYPER هایپر شركت لوله و ماشین ­سازی ایران را با توجه به نوع مشعل می توان از گاز یا گازوئیل…
 • دیگ چدنی MI3 سری SM90

  دیگ چدنی MI3 سری SM90

  208,853,000 ریال532,344,000 ریال
  ظرفیت حرارتی دیگ چدنی MI3 سری SM90 شركت لوله و ماشین ­سازی ایران از 90,000 تا 320,000 کیلوکالری در ساعت می باشد. سوخت مصرفی در دیگ چدنی MI3 سری SM90 شركت لوله و ماشین ­سازی ایران را با توجه به نوع مشعل می توان از گاز یا گازوئیل و دوگانه…
 • دیگ چدنی MI3 سری L90

  403,172,000 ریال759,227,000 ریال
  ظرفیت حرارتی دیگ چدنی MI3 سری L90 شركت لوله و ماشین ­سازی ایران از  172.000 تا  560.000 کیلوکالری در ساعت می باشد. سوخت مصرفی در دیگ چدنی MI3 سری L90 شركت لوله و ماشین ­سازی ایران را با توجه به نوع مشعل می توان از گاز یا گازوئیل و دوگانه…
 • دیگ چدنی MI3 سری S90 شركت لوله و ماشین ­سازی ایران

  دیگ چدنی MI3 سری S90

  110,540,000 ریال155,765,000 ریال
  ظرفیت حرارتی دیگ چدنی MI3 سری S90 شركت لوله و ماشین ­سازی ایران از  40.000 تا  80.000 کیلوکالری در ساعت می باشد. سوخت مصرفی در دیگ چدنی MI3 سری S90 شركت لوله و ماشین ­سازی ایران را با توجه به نوع مشعل می توان از گاز یا گازوئیل و دوگانه…
 • دیگ چدنی MI3 سری S90 شركت لوله و ماشین ­سازی ایران

  دیگ چدنی MI3 سری S

  100,540,000 ریال223,601,000 ریال
  ظرفیت حرارتی دیگ چدنی MI3 سری S شركت لوله و ماشین ­سازی ایران از  30.000 تا  80.000 کیلوکالری در ساعت می باشد. سوخت مصرفی در دیگ چدنی MI3 سری S شركت لوله و ماشین ­سازی ایران را با توجه به نوع مشعل می توان از گاز یا گازوئیل و دوگانه…
نمایش در هر صفحه :
صفحه اول
حساب کاربری
سبد خرید
جستجو