دسته بندی محصولات
دسترسی سریع

اتصالات فلزی و UPVC

 • زانو جوشی مانیسمان، زانو بدون درز، زانویی لوله مانیسمان

  زانویی مانیسمان بدون درز

  تماس بگیرید.
  زانویی مانیسمان از سایز  ۱/۲ الی 24 اینچ و با دو زاویه 90 درجه و 45 درجه تولید می شود. زانویی مانیسمان به طور مستقیم از لوله مانیسمان ساخته شده و مناسب سیستم های بخار با دما و فشار بالا می باشد. با توجه به نوسانات بازار، برای اطلاع از قیمت…
 • سه راهی مساوی مانیسمان

  سه راهی مانیسمان بدون درز

  تماس بگیرید.
  سه راهی مانیسمان از سایز  ۱/۲ الی 10 اینچ تولید می شود. سه راهی مانیسمان به طور مستقیم از لوله مانیسمان ساخته شده و مناسب سیستم های بخار با دما و فشار بالا می باشد. با توجه به نوسانات بازار، برای اطلاع از قیمت سه راهی مانیسمان می بایست با کارشناس…
 • تبدیل مانیسمان

  تبدیل مانیسمان

  تماس بگیرید.
  تبدیل مانیسمان از سایز  ۱/۲ الی 10 اینچ تولید می شود. تبدیل مانیسمان به طور مستقیم از لوله مانیسمان ساخته شده و مناسب سیستم های بخار با دما و فشار بالا می باشد. با توجه به نوسانات بازار، برای اطلاع از قیمت تبدیل مانیسمان می بایست با کارشناس فروش مربوطه هماهنگ…
 • کپ مانیسمان

  کپ مانیسمان بدون درز

  تماس بگیرید.
  کپ مانیسمان از سایز  ۱/۲ الی 10 اینچ تولید می شود. کپ مانیسمان به طور مستقیم از لوله مانیسمان ساخته شده و مناسب سیستم های بخار با دما و فشار بالا می باشد. با توجه به نوسانات بازار، برای اطلاع از قیمت کپ مانیسمان می بایست با کارشناس فروش مربوطه هماهنگ…
 • بوشن مانیسمان

  بوشن مانیسمان

  تماس بگیرید.
  بوشن مانیسمان از سایز  ۱/۲ الی 10 اینچ تولید می شود. بوشن مانیسمان به طور مستقیم از لوله مانیسمان ساخته شده و مناسب سیستم های بخار با دما و فشار بالا می باشد. با توجه به نوسانات بازار، برای اطلاع از قیمت بوشن مانیسمان می بایست با کارشناس فروش مربوطه هماهنگ…
 • سردنده مانیسمان

  سردنده مانیسمان

  تماس بگیرید.
  سردنده مانیسمان از سایز  ۱/۲ الی 4 اینچ تولید می شود. سردنده مانیسمان به طور مستقیم از لوله مانیسمان ساخته شده و مناسب سیستم های بخار با دما و فشار بالا می باشد. با توجه به نوسانات بازار، برای اطلاع از قیمت سردنده مانیسمان می بایست با کارشناس فروش مربوطه هماهنگ…
 • زانویی جوشی درزدار

  زانو جوشی درزدار

  تماس بگیرید.
  زانویی جوشی درزدار از سایز  ۱/۲ الی 16 اینچ و با  زاویه 90 درجه تولید می شود. زانویی جوشی درزدار ساخته شده و مناسب سیستم های بخار با دما و فشار بالا می باشد. با توجه به نوسانات بازار، برای اطلاع از قیمت زانویی جوشی درزدار می بایست با کارشناس فروش…
 • سه راهی جوشی درزدار

  سه راهی جوشی درزدار

  تماس بگیرید.
  سه راهی جوشی درزدار از سایز  ۱/۲ الی 16 اینچ و با  زاویه 90 درجه تولید می شود. سه راهی جوشی درزدار ساخته شده و مناسب سیستم های بخار با دما و فشار  متوسط می باشد. با توجه به نوسانات بازار، برای اطلاع از قیمت سه راهی جوشی درزدار می بایست…
 • تبدیل جوشی درزدار

  تبدیل جوشی درزدار

  تماس بگیرید.
  تبدیل جوشی درزدار از سایز  ۱/۲ الی 10 اینچ  تولید می شود. تبدیل جوشی درزدار ساخته شده و مناسب سیستم های بخار با دما و فشار  متوسط می باشد. با توجه به نوسانات بازار، برای اطلاع از قیمت تبدیل جوشی درزدار می بایست با کارشناس فروش مربوطه هماهنگ شود. برای سفارش…
 • کپ جوشی درزدار

  کپ جوشی درزدار

  تماس بگیرید.
  کپ جوشی درزدار از سایز  ۱/۲ الی 24 اینچ  تولید می شود. کپ جوشی درزدار ساخته شده و مناسب سیستم های بخار با دما و فشار  متوسط می باشد. با توجه به نوسانات بازار، برای اطلاع از قیمت کپ جوشی درزدار می بایست با کارشناس فروش مربوطه هماهنگ شود. برای سفارش…
 • سردنده جوشی درزدار

  سردنده جوشی درزدار

  تماس بگیرید.
  سردنده جوشی درزدار از سایز  ۱/۲ الی 4 اینچ تولید می شود. سردنده جوشی درزدار به طور مستقیم از لوله مانیسمان ساخته شده و مناسب سیستم های بخار با دما و فشار بالا می باشد. با توجه به نوسانات بازار، برای اطلاع از قیمت سردنده جوشی درزدار می بایست با کارشناس…
 • بوشن جوشی درزدار

  بوشن جوشی سیاه درزدار

  تماس بگیرید.
  بوشن جوشی درزدار از سایز  ۱/۲ الی 6 اینچ تولید می شود. بوشن جوشی درزدار به طور مستقیم از لوله مانیسمان ساخته شده و مناسب سیستم های بخار با دما و فشار بالا می باشد. با توجه به نوسانات بازار، برای اطلاع از قیمت بوشن جوشی درزدار می بایست با کارشناس…
 • بوشن گالوانیزه

  بوشن گالوانیزه

  تماس بگیرید.
  بوشن گالوانیزه از سایز  ۱/۲ الی 6 اینچ تولید می شود. بوشن گالوانیزه به طور مستقیم از لوله مانیسمان ساخته شده و مناسب سیستم های بخار با دما و فشار بالا می باشد. با توجه به نوسانات بازار، برای اطلاع از قیمت بوشن گالوانیزه  می بایست با کارشناس فروش مربوطه هماهنگ…
 • زانویی گالوانیزه

  زانویی گالوانیزه

  تماس بگیرید.
  زانویی گالوانیزه از سایز  ۱/۲ الی 24 اینچ و با دو زاویه 90 درجه و 45 درجه تولید می شود. اتصالات گالوانیزه به دو روش ساخت گرم و سرد تولید می شود، که با قرار گرفتن یک لایه گالوانیزه بر روی سطح فلز مقاومت و استحکام بالایی در برابر مواد شیمیایی…
 • سه راه گالوانیزه

  سه راهی گالوانیزه

  تماس بگیرید.
  سه راهی گالوانیزه از سایز  ۱/۲ الی 16 اینچ و با  زاویه 90 درجه تولید می شود. سه راهی گالوانیزه ساخته شده و مناسب سیستم های بخار با دما و فشار  متوسط می باشد. با توجه به نوسانات بازار، برای اطلاع از قیمت سه راهی گالوانیزه می بایست با کارشناس فروش…
نمایش در هر صفحه :
صفحه اول
حساب کاربری
سبد خرید
جستجو