021-88303415 021-88864852

پمپ جت جکوزیپمپ جت جکوزی یا پمپ ماساژ جکوزی جهت تامین فشار در سر نازل جت مورد استفاده قرارمی گیرد.
در تعیین پمپ جت جکوزی  شدت جریان آب عبوری از هر یک از جت های پاشش آب حداقل باید 57لیتر باشد.
جهت پمپ ماساژ یا پمپ جت جکوزی میتوان از یک یا چند پمپ استفاده کرد.


مشخصات فنی پمپ جت مک

مدل
الکترو موتور hp
اتصال inch
دبی M3/hr
هد M
دور الکتروموتور
برق مصرفی
قیمت ریال
32-140B
3
2
60
24
2900
1/3 Q
26.000.000 
32-140A
4
2
75
30
2900
1/3 Q
28.500.000
32-200C
4
2
85
30
2900
1/3 Q
31.000.000
32-200B
5/5
2
95
35
2900
3 Q
33.000.000
32-200A
7/5
2
105
38
2900
3 Q
34.000.000
40-200C
5/5
1/2 2
100
30
2900
3 Q
36.000.000
40-200B
7/5 
1/2 2
125
35
2900
3 Q
38.000.000
40-200A
10
1/2 2
135
38
2900
3 Q
39.000.000
65-160C
7/5
3
135
30
2900
3 Q
41.000.000
65-160B
10
3
145
35
2900
3 Q
42.000.000
65-160A
15
3
160
38
2900
3 Q
46.000.000
80-160C
10
4
160
30
2900
3 Q
48.000.000
80-160B
15
4
195
35
2900
3 Q
49.500.000
80-160A
20
4
210
38
2900
3 Q
51.000.000

راهنمای انتخاب مک پمپ

  • در زمان خرید نسبت به برق مصرفی پمپ دقت شود.سه فاز یا تک فاز
  • تعداد نازل مورد استفاده در جکوزی ارتباط مستقیم با تعیین ظرفیت دارد
  • در صورت مناسب نیودن پمپ آسیب به شنا گر می زند
  • پمپ تصفیه از پمپ ماساژجدا می باشد
  • استفاده از پمپهای کوپل مستقیم و مصرف برق کم توصیه می شود

کاتالوگ

پمپ تصفیه هایوارد مدل super
SP2607X10
45,460,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
SP2610X15
52,845,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
SP2615X20
60,900,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
SP2621X25
67,850,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
  • کلر زن نمکی ایمکس