پرینت
  • فروش دلتا تجهیز

پمپ جت جکوزی

پمپ جت جکوزی

پمپ جت جکوزی


پمپ جت جکوزی جهت تامین فشار آب در سر جت جکوزی برای ماساژ می باشد.که بر اساس تعداد جت جکوزی یا ظرفیت جکوزی بر اساس تعداد نفر معین می گردد.پمپ جت جکوزی دارای الکتروموتور با 3000 دور در دقیقه بوده و بطور معمول از برندهای مک پمپ و پنتاکس ایتالیا استفاده می گردد.

پمپ جت جکوزی مک پمپ

پمپ جت جکوزی


مدل قدرت سایز دبی ارتفاع قیمت
32-140 3 2 24 12 11.000.000
32-200
4 2 54 18 13.500.000
40-200 5.5 1/2 2
70 25 15.500.000
65-160 7.5 3 125 17 18.500.000