021-88303415 021-88864852

فن کویل

  • فن کویل

فن کویل

کاربرد فن کویل:

فن کویل دستگاهی جهت انتقال سرمایش و گرمایش درساختمان (در صورتی که آب سرد توسط چیلر و آب گرم توسط دیگ یا پکیج فراهم شود)استفاده کرد.به طور کلی از این سیستم در مواردی استفاده میشود که بخواهیم درجه حرارت هر فضا بطور جداگانه کنترل شود.
فن کویل شامل :بدنه،فن،موتور،کویل و فیلتر می باشد و جهت کنترل سرعت الکترونیکی می توان از ترموستات استفاده کرد و در انواع زمینی ، سقفی، کانالی ،کاستی و دیواری بوده که براساس حجم هوای مورد نیاز محیط و فضا انتخاب می شوند.

ورود به فروشگاه