۰۲۱-۸۸۸۶۴۸۱۱ ۰۲۱-88864852

لوله و اتصالات

  • لوله و اتصالات پلیکا UPVC
  • لوله و اتصالات تک لایه

لوله و اتصالات پلیکا UPVC

لوله و اتصالات پلیکا UPVC

لوله پلیکا پلیمر یاس گلپایگان ، اتصالات پلیکا پلیمر یاس گلپایگان ، لوله و اتصالات پولیکا پلیمر یاس گلپایگان ، لیست قیمت لوله و اتصالات پی وی سی یو پلیمر یاس گلپایگان ، لوله پلیکا برق پلیمر یاس گلپایگان ، لوله پلیکا فاضلابی پلیمر یاس گلپایگان ، لیست قیمت لوله پلیکا نیمه قوی پلیمر یاس گلپایگان ، لوله پلیکا قوی پلیمر یاس گلپایگان ، لوله پلیکا فشار قوی پلیمر یاس گلپایگان ، لیست قیمت لوله و اتصالات PVC UPVC PVC-U پلیمر یاس گلپایگان ، خرید فروش پروژه انبوه سازی لوله و اتصالات پلیکا فاضلاب پلیمر یاس گلپایگان ، Polymer Yas Golpayegan PYG

  • قیمت لوله پلیکا فاضلاب
  • بهترین لوله پلیمر 25
  • قیمت لوله پلیکا یاس گلپایگان
  • لوله پلیمر یاس گلپایگان
  • لیست قیمت لوله های UPVC سمنان پارس
نام محصول نوع وزن تقریبی ضخامت فروش (شاخه 6 متری)
لوله 20 برقی سمنان پارس نیمه قوی 0.8 1.5 41.600
لوله 20 برقی سمنان پارس نیمه قوی 0.9 1.8 46.800
لوله 20 برقی سمنان پارس قوی 1 2 52.000
لوله 25 برقی سمنان پارس معمولی 1 1.5 52.000
لوله 25 برقی سمنان پارس نیمه قوی 1.2 1.9 62.400
لوله 32 سمنان پارس معمولی 1.5 1.8 78.000
لوله 32 سمنان پارس نیمه قوی 1.9 2.4 98.800
لوله 40 سمنان پارس معمولی 1.9 1.8 98.800
لوله 40 سمنان پارس نیمه قوی 2.9 3 150.800
لوله 50 سمنان پارس معمولی 2.4 1.8 124.800
لوله 50 سمنان پارس نیمه قوی 3.1 2.4 161.200
لوله 63 سمنان پارس معمولی 3.1 1.9 161.200
لوله 63 سمنان پارس نیمه قوی 4.8 3 249.600
لوله 90 سمنان پارس معمولی 4.3 1.8 223.600
لوله 90 سمنان پارس نیمه قوی 6.3 2.7 327.600
لوله 110 سمنان پارس معمولی 6.4 2.2 268.800
لوله 110 سمنان پارس نیمه قوی 9.1 3.2 473.200
لوله 125 سمنان پارس معمولی 8.2 2.5 426.400
لوله 125 سمنان پارس نیمه قوی 11.8 3.2 613.600
لوله 160 سمنان معمولی 13.3 3.2 691.600
لوله 160 سمنان نیمه قوی 19 4 988.000
لوله 200 سمنان معمولی 20.5 4 1.066.000
لوله 200 سمنان نیمه قوی 29.7 5.9 1.544.400
لوله 250 سمنان معمولی 31.2 4.9 1.622.400
لوله 250 سمنان نیمه قوی 51 7.3 2.652.000

لوله و اتصالات تک لایه

لوله و اتصالات تک لایه

  • لوله واتصالات تک لایه
  • لوله و اتصالات آذین
  • لیست قیمت لوله تک لایه آذین
شرح (ریال)قیمت شرح (ریال)قیمت
(اتمسفر 20)mm 20 ﻟﻮﻟه 18,550 40*25تبدیل بوشن 6,280
(اتمسفر 20)mm 25 لوله 29,150 40*32تبدیل بوشن 7,670
(اتمسفر 20)mm 32 لوله 56,330 50*20تبدیل بوشن 9,680
(اتمسفر 20)mm 40 لوله 96,510 50*25تبدیل بوشن 9,730
(اتمسفر 20)mm 50 لوله 156,290 50*32تبدیل بوشن 9,880
(اتمسفر 20)mm 63 لوله 250,700 50*40تبدیل بوشن 11,510
(اتمسفر 20)mm 75 لوله 362,060 63*25تبدیل بوشن 14,350
(اتمسفر 20)mm 90 لوله 526,230 63*32تبدیل بوشن 14,890
(اتمسفر 20)mm 110 لوله 796,560 63*40تبدیل بوشن 19,720
(اتمسفر 20)mm 125 لوله - 63*50تبدیل بوشن 22,320
mm 20 لوله فویل دار 35,820 75*40تبدیل بوشن 40,920
mm 25 لوله فویل دار 50,540 75*50تبدیل بوشن 42,160
mm 32 لوله فویل دار 93,140 75*63تبدیل بوشن 45,720
mm 40 لوله فویل دار 138,120 90*50تبدیل بوشن 58,640
mm 50 لوله فویل دار 203,350 90*63تبدیل بوشن 67,540
mm 63 لوله فویل دار 311,520 90*75تبدیل بوشن 79,380
mm 20 بوشن 2,350 110*63تبدیل بوشن 88,150
mm 25 بوشن 3,510 110*75تبدیل بوشن 95,620
mm 32 بوشن 5,800 110*90تبدیل بوشن 112,350
mm 40 بوشن 10,750 125*110تبدیل بوشن 298,600
mm 50 بوشن 19,250 mm 20زانو 90 درجه 12108 3,600
mm 63 بوشن 31,260 mm 25زانو 90 درجه 12110 5,200
mm 75 بوشن 53,410 mm 32زانو 90 درجه 12112 9,330
mm 90 بوشن 87,560 mm 40زانو 90 درجه 12114 18,830
mm 110 بوشن 139,060 mm 50زانو 90 درجه 12116 32,030
mm 125 بوشن 193,430 mm 63زانو 90 درجه 12118 57,570
25*20 تبدیل بوشن 2,600 mm 75زانو 90 درجه 87,490
32*20 تبدیل بوشن 3,370 mm 90زانو 90 درجه 158,550
32*25 تبدیل بوشن 3,570 mm 110زانو 90 درجه 249,100
40*20تبدیل بوشن 6,080 mm 125زانو 90 درجه 394,280