پرینت

  رطوبت گیر calorex

  • calorex
  • رطوبت گیر DH110
  • رطوبت گیر کالورکس

  رطوبت گیر calorex انگلستان

  مدل

  رنج دمایی

  میزان حذف رطوبت

  برق مصرفی

  دبی آبگرم

  ابعاد

  وزن

  سایز لوله تخلیه

  عرض

  عمق

  ارتفاع

  ˚C

  L/hr

  (kw)

  lit/min

  mm

  kg

  mm

  DH33

  15-35

  1.25

  0.75

  5

  780

  255

  653

  37

  10

  DH44

  17-35

  1.25

  0.51

  4.8

  880

  340

  1000

  57

  16

  DH55

  15-35

  2.5

  1.2

  5

  1245

  255

  653

  58

  10

  DH66

  17-35

  2.41

  0.98

  10.2

  1345

  340

  1000

  74

  16

  DH110

  5-35

  4.5

  2.1

  9.6

  1520

  385

  796

  144

  15

  رطوبت گیر calorex

  • calorex
  • رطوبت گیر DH110
  • رطوبت گیر کالورکس