88864852 - 88864811 : تلفن
  پرینت
  • فروش دلتا تجهیز

  کولر گازی اسپلیت تراست

  کولر اسپیلت تراست

  کولر اسپیلت تراست گرید B
  16,250,000 ریال
  موجودی انبار: 12
  جزئیات
  18,850,000 ریال
  موجودی انبار: 12
  جزئیات
  24,300,000 ریال
  موجودی انبار: 31
  جزئیات
  31,800,000 ریال
  موجودی انبار: 21
  جزئیات
  37,000,000 ریال
  موجودی انبار: 22
  جزئیات
  44,500,000 ریال
  موجودی انبار: 12
  جزئیات

  کولر اسپیلت تراست

  کولر اسپیلت تراست لوکس گرید A
  21,400,000 ریال
  موجودی انبار: 17
  جزئیات
  23,650,000 ریال
  موجودی انبار: 21
  جزئیات
  29,450,000 ریال
  موجودی انبار: 31
  جزئیات
  38,100,000 ریال
  موجودی انبار: 21
  جزئیات
  46,200,000 ریال
  موجودی انبار: 12
  جزئیات

  کولر اسپیلت تراست

  کولر اسپیلت تراست اینورتر
  23,700,000 ریال
  موجودی انبار: 16
  جزئیات
  28,350,000 ریال
  موجودی انبار: 28
  جزئیات
  35,850,000 ریال
  موجودی انبار: 30
  جزئیات
  45,100,000 ریال
  موجودی انبار: 16
  جزئیات
  54,250,000 ریال
  موجودی انبار: 19
  جزئیات

  کولر اسپیلت تراست

  کولر اسپیلت ایسناده تراست
  63,550,000 ریال
  موجودی انبار: 19
  جزئیات
  76,800,000 ریال
  موجودی انبار: 15
  جزئیات
  147,850,000 ریال
  موجودی انبار: 15
  جزئیات