88864852 - 88864811 : تلفن

پرینت
  • فروش دلتا تجهیز

کولر اسپلیت هایسنس

کولر اسپلیت کم مصرف هایسنس اینورتر ورسای
HIH-09TG
119,030,000 ریال
موجودی انبار: 3
جزئیات
HIH-12TG
121,450,000 ریال
موجودی انبار: 4
جزئیات
HIH-18TG
152,250,000 ریال
موجودی انبار: 4
جزئیات
HIH-24TG
175,640,000 ریال
موجودی انبار: 8
جزئیات
HIH-30TQ
215,100,000 ریال
موجودی انبار: 1
جزئیات

کولر اسپلیت هایسنس

کولر اسپلیت ایستاده هایسنس
HFH-48FM
330,000,000 ریال
موجودی انبار: 2
جزئیات
HFH-36FM
285,300,000 ریال
موجودی انبار: 1
جزئیات
HFH-60FM
431,500,000 ریال
موجودی انبار: 2
جزئیات
HFH-90FM
موجودی انبار: 2
جزئیات

کولر اسپلیت هایسنس مایا

کولر اسپیلیت هایسنس مایا
HRC-09DB
114,124,000 ریال
موجودی انبار: 3
جزئیات
HRH-12DB
116,478,000 ریال
موجودی انبار: 2
جزئیات
HRH-18DB
141,186,000 ریال
موجودی انبار: 3
جزئیات
HRH-24DB
165,894,000 ریال
موجودی انبار: 3
جزئیات
HRH-30VQ
205,310,000 ریال
موجودی انبار: 1
جزئیات

کولر اسپلیت پیستونی هایسنس

کولر اسپیلیت هایسنس(کمپرسور پیستونی)
HKC-24DB
167,000,000 ریال
موجودی انبار: 1
جزئیات
HKC-24VQ
168,000,000 ریال
موجودی انبار: 3
جزئیات
HKC-30VQ
205,000,000 ریال
موجودی انبار: 2
جزئیات
HS-36CVQ
40,660,000 ریال
موجودی انبار: 2
جزئیات

کولر اسپلیت هایسنس

کولر اسپیلیت هایسنس(کمپرسور روتاری)
HRC-12DB
104,900,000 ریال
موجودی انبار: 2
جزئیات
HRC-18DB
141,000,000 ریال
موجودی انبار: 2
جزئیات
HRC-30VQ
205,000,000 ریال
موجودی انبار: 2
جزئیات

کولر اسپلیت هایسنس

کولر گازی هایسنس سرد و گرم(پیستونی)
HKH-36VT
400,660,000 ریال
موجودی انبار: 3
جزئیات

کولر اسپلیت پرتابل هایسنس

کولر اسپلیت پرتابل هایسنس
HPH-12F
133,000,000 ریال
موجودی انبار: 1
جزئیات