88864852 - 88864811 : تلفن
  پرینت

  کولر گازی اسپلیت اجنرال

  کولر گازی اسپلیت اجنرال

  کولر اسپلیت اینورتر اجنرال
  کولر اسپیلت اجنرال ASGS12LECA
  35,300,000 ریال
  37,800,000 ریال
  موجودی انبار: 3
  جزئیات
  کولر اسپیلت اجنرال ASGS18LFCA
  50,300,000 ریال
  53,800,000 ریال
  موجودی انبار: 2
  جزئیات
  کولر اسپیلت اجنرال ASGS24LFCA
  60,700,000 ریال
  64,900,000 ریال
  موجودی انبار: 5
  جزئیات
  کولر اسپیلت اجنرال ASGS30LFCA
  67,650,000 ریال
  72,400,000 ریال
  موجودی انبار: 5
  جزئیات

  کولر گازی اسپلیت اجنرال

  کولر اسپلیت اجنرال دیواری تک پانل
  ASGC12AWC
  21,000,000 ریال
  21,400,000 ریال
  موجودی انبار: 3
  جزئیات
  ASGS18AWT
  31,600,000 ریال
  32,900,000 ریال
  موجودی انبار: 1
  جزئیات
  ASGC18AXT
  32,200,000 ریال
  موجودی انبار: 8
  جزئیات
  ASGC24AXT
  35,500,000 ریال
  37,000,000 ریال
  موجودی انبار: 3
  جزئیات
  ASGS30AWT
  47,000,000 ریال
  49,000,000 ریال
  موجودی انبار: 1
  جزئیات
  ASGS30RVT
  54,000,000 ریال
  56,500,000 ریال
  موجودی انبار: 2
  جزئیات
  ASGS12AUC
  22,500,000 ریال
  23,200,000 ریال
  موجودی انبار: 2
  جزئیات
  ASGS12RWC
  26,100,000 ریال
  موجودی انبار: 1
  جزئیات
  ASGS18RVT
  38,400,000 ریال
  41,100,000 ریال
  موجودی انبار: 2
  جزئیات

  کولر اسپلیت دو پنله اجنرال

  کولر اجنرال مدل مولتی اسپیلت
  AOH-24U
  55,200,000 ریال
  موجودی انبار: 1
  جزئیات

  کولر گازی اجنرال سقفی زمینی

  کولر اجنرال مدل سقفی زمینی
  ABGA-18RUT
  43,000,000 ریال
  44,100,000 ریال
  موجودی انبار: 3
  جزئیات
  ABGA-24RUT
  48,500,000 ریال
  49,700,000 ریال
  موجودی انبار: 3
  جزئیات

  کولر گازی پنجره ای اجنرال

  کولر اجنرال مدل پنجره ای
  AXGA18AVTR
  14,800,000 ریال
  15,800,000 ریال
  موجودی انبار: 3
  جزئیات
  AXGA18AUTR
  14,800,000 ریال
  15,800,000 ریال
  موجودی انبار: 2
  جزئیات
  AXGA24AUTR
  16,800,000 ریال
  18,000,000 ریال
  موجودی انبار: 1
  جزئیات

  کولر اسپلیت اجنرال سقفی-دیواری

  کولر اجنرال مدل سقفی دیواری تک پانل
  AWGC 36 AXT
  72,300,000 ریال
  77,400,000 ریال
  موجودی انبار: 2
  جزئیات