021-88303415 021-88864852

پمپیران سیرکولاتور

پمپ ایران

پمپ ایران:

  • پمپ ایران تحت لیسانس KSB المان بوده و دارای بدنه چدنی بهمراه الکترو موتور و شاسی می باشند.
  • پمپ ایران دارای استاندارد CE اروپا جهت آبرسانی است.
  • پمپ ایران دارای ۲ سال ضمانت و 15 سال خدمات پس از فروش می باشد.

مشخصات فنی پمپ ایران

مدل
آبدهی (m3/hr)
هد (M)
قدرت (KW)
قدرت (HP)
سایز مکش/دهش (mm)
قطر پروانه (mm)
قیمت(ریال)
32-160-1/2
8
5.4
0.37
0.5
50/32
140
48,900,000
32-160-3/4
8
5.4
0.37
0.5
50
32
53,100,000
32-160-1
25.2
9
1-1/2
2
2
تک فاز
56,700,000
32-200-3
9.9
18
0.75
1
1-1/2
تک فاز
62,200,000
32-200-3
11.8
56
1
1.5
1-1/2
تک فاز
69,900,000
32-200-3
9.9
18
0.75
1
1-1/2
تک فاز
62,200,000
32-250-3
9.9
18
0.75
1
1-1/2
تک فاز
62,200,000
32-250-3
9.9
18
0.75
1
1-1/2
تک فاز
62,200,000
32-250-3
9.9
18
0.75
1
1-1/2
تک فاز
62,200,000
32-160-3
9.9
18
0.75
1
1-1/2
تک فاز
62,200,000
32-160-3
9.9
18
0.75
1
1-1/2
تک فاز
62,200,000
32-160-3
9.9
18
0.75
1
1-1/2
تک فاز
62,200,000
32-160-3
9.9
18
0.75
1
1-1/2
تک فاز
62,200,000
32-160-3
9.9
18
0.75
1
1-1/2
تک فاز
62,200,000
32-160-3
9.9
18
0.75
1
1-1/2
تک فاز
62,200,000
32-160-3
9.9
18
0.75
1
1-1/2
تک فاز
62,200,000
32-160-3
9.9
18
0.75
1
1-1/2
تک فاز
62,200,000
32-160-3
9.9
18
0.75
1
1-1/2
تک فاز
62,200,000
32-160-3
9.9
18
0.75
1
1-1/2
تک فاز
62,200,000
32-160-3
9.9
18
0.75
1
1-1/2
تک فاز
62,200,000
32-160-3
9.9
18
0.75
1
1-1/2
تک فاز
62,200,000
32-160-3
9.9
18
0.75
1
1-1/2
تک فاز
62,200,000
32-160-3
9.9
18
0.75
1
1-1/2
تک فاز
62,200,000
32-160-3
9.9
18
0.75
1
1-1/2
تک فاز
62,200,000
32-160-3
9.9
18
0.75
1
1-1/2
تک فاز
62,200,000
32-160-3
9.9
18
0.75
1
1-1/2
تک فاز
62,200,000
32-160-3
9.9
18
0.75
1
1-1/2
تک فاز
62,200,000
32-160-3
9.9
18
0.75
1
1-1/2
تک فاز
62,200,000

راهنمای انتخاب پمپ ایران:

  • پمپ ایران دارای استرینر جهت جلوگیری از ورود ذرات در آب استخر و به پره های پمپ آسیب نرسد.
  • پمپ ایران مزیت این پمپ صرفه جویی در میزان مصرف انرژی الکتریکی است.
  • پمپ ایران جهت کار ایران و زدایش املاح معلق در آب سیرکوله استخر به فیلتر شنی و گرمایش آب در مبدل حرارتی است  .
  • مناسب ترین محل نصب پمپ ایران در موتورخانه و پایین تراز سطح استخر میباشد.

فروشگاه