88864852 - 88864811 : تلفن

پرینت
پمپ درین یا پمپ کندانس نوع خاصی از پمپ است که مناسب برای جمع آوری و خروج آب در سیستم های تهویه مطبوع مانند انواع اسپلیت و فن کویل ها (زمانی که بصورت ثقلی امکان هدایت آب به فاضلاب نباشد) می باشد.
انواع پمپ درین:
دیواری :جهت اسپلیت دیواری
سقفی :جهت اسپلیت کاستی ، فن کویل سقفی
ایستاده :جهت اسپیلتهای ایستاده ، فن کویل کانالی

پمپ درین گوتک
پمپ درین گوتک توکار
3,600,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
پمپ درین گوتک دیواری
3,800,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
پمپ درین هوپی
پمپ درین دیواری
4,800,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
پمپ درین ایستاده
5,600,000 ریال
موجودی انبار: 70
جزئیات
پمپ درین سقفی
4,800,000 ریال
موجودی انبار: 130
جزئیات
  • فروش دلتا تجهیز