88864852 - 88864811 : تلفن

پرینت
پمپ درین هوپی
پمپ درین دیواری
9,500,000 ریال
11,000,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
پمپ درین ایستاده
11,000,000 ریال
13,000,000 ریال
موجودی انبار: 70
جزئیات
پمپ درین سقفی
7,500,000 ریال
8,500,000 ریال
موجودی انبار: 130
جزئیات
پمپ درین یا پمپ کندانس نوع خاصی از پمپ است که مناسب برای جمع آوری و خروج آب در سیستم های تهویه مطبوع مانند انواع اسپلیت و فن کویل ها (زمانی که بصورت ثقلی امکان هدایت آب به فاضلاب نباشد) می باشد.
انواع پمپ درین:
دیواری :جهت اسپلیت دیواری
سقفی :جهت اسپلیت کاستی ، فن کویل سقفی
ایستاده :جهت اسپیلتهای ایستاده ، فن کویل کانالی

پمپ درین گوتک
پمپ درین گوتک توکار
12,000,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
پمپ درین گوتک دیواری
9,800,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات