88864852 - 88864811 : تلفن

  پرینت
  پمپ تصفیه هایوارد
  پمپ تصفیه هایوارد
  پمپ های استخری هایوارد HAYWARD :
  پمپ های استخری هایوارد با بدنه پلاستیکی و مقاوم در برابر خوردگی دارای صافی(استرینر) می باشند.جهت جلوگیری از ورود ذرات در آب استخر و به پره های پمپ آسیب نرسد.دیگر مزیت این پمپ های صرفه جویی در میزان مصرف انرژی الکتریکی است.
  پمپ های تصفیه هایوارد در سری مختلف Super-Flo I , Suoer Pump , Super-Flo II , Tri Star , Max-Flo ارائه می شوند که هرکدام خاصیت وکاربرد مشخصی دارند.
  پمپ سوپر هایوارد
  مدل قدرت اتصال  حجم آبدهی براساس ارتفاع
  گالن بر دقیقه
  قیمت 
  hp   inch  6  9 12  18   21 ريال 
  SP2607X10
  1 1/2 1 85  76   65  27  - 22,500,000
  SP2610X15
  1/2 1 1/2 1 97  90  80   50 10  25,000,000
  SP2615X20
  2 2  116  111 99  70   51 29,900,000
  SP2621X25
  1/2 2 1/2 2 109   109 104  84   69 ________

  پمپ تصفیه استخر هایوارد

  پمپ تصفیه هایوارد مدل super
  SP2607X10
  45,460,000 ریال
  موجودی انبار: 0
  جزئیات
  SP2610X15
  52,845,000 ریال
  موجودی انبار: 0
  جزئیات
  SP2615X20
  60,900,000 ریال
  موجودی انبار: 0
  جزئیات
  SP2621X25
  67,850,000 ریال
  موجودی انبار: 0
  جزئیات
  پمپ تصفیه هایوارد مدل Super II
  SP3010EAZ
  28,000,000 ریال
  موجودی انبار: 0
  جزئیات
  SP3015EAZ
  36,000,000 ریال
  موجودی انبار: 0
  جزئیات
  SP3007EAZ
  26,000,000 ریال
  موجودی انبار: 0
  جزئیات
  SP3025EAZ
  38,000,000 ریال
  موجودی انبار: 0
  جزئیات
  پمپ تصفیه هایوارد مدل power-flo
  SP157LX5
  13,000,000 ریال
  موجودی انبار: 0
  جزئیات
  SP1580TL
  14,000,000 ریال
  موجودی انبار: 6
  جزئیات
  پمپ تصفیه هایوارد مدل Tri-Star
  SP3210EE
  27,000,000 ریال
  موجودی انبار: 0
  جزئیات
  SP3215EE
  28,300,000 ریال
  موجودی انبار: 0
  جزئیات
  SP3220EE
  31,000,000 ریال
  موجودی انبار: 0
  جزئیات
  SP3230EE
  39,900,000 ریال
  موجودی انبار: 0
  جزئیات