88864852 - 88864811 : تلفن

    پرینت

    پمپ ها در استخر و جکوزی جهت تصفیه آب و یا  ایجاد فشار برای جت جکوزی بکار برده می شوند. پمپ های تصفیه استخر بر اساس حجم استخر و کاربری آن انتخاب می شوند.    پمپ تصفیه جازی
     پمپ تصفیه هایواتر 
    • فروش دلتا تجهیز