88864852 - 88864811 : تلفن

  پرینت
  • هیتر هلو فنلاند مدل پلاس
  • هیتر هلو مدل CUP
  • هیتر هلو مدل JUNIOR

  هیتر سونا خشک هلو

  مدل

  قدرت

  KW

  تابلو کنترل

  حجم اتاق

  قیمت

  ريال

  VIENNA

  60ST

  6

  دارد

  12

  18.700.000

  80ST

  8

  دارد

  16

  20.350.000

  LUMI

  45ST

  4.5

  دارد

  6

  17.000.000

  CUP

  CUP60D

  6

  مجزا

  12

  12.700.000

  CUP80D

  8

  16

  13.900.000

  CUP90D

  9

  19

  15100.000

  CUP-ST

  CUP60ST

  6

  دارد

  12

  15.700.000

  CUP80ST

  8

  16

  16.900.000

  CUP90ST

  9

  19

  18.100.000

  FERRO

  90DE

  9

  مجزا

  19

  105D

  10.5

  22

  120D

  12

  30

  HELO+ST

  +60ST

  6

  دارد

  12

  14.500.000

  +80ST

  8

  15

  16.000.000

  +90ST

  9

  18

  16.800.000

  ROCHER

  68D

  6.8

  مجزا

  14

  52.800.000

  105DE

  10.5

  22

  63.800.000

  RING WALL

  60STJ

  6

  دارد

  12

  22.500.000

  80STJ

  8

  19

  24.500.000
  تابلوهاي كنترل سونا خشك

  OT 2 PLE
  EASY CONTROL
  MIDI
  DIGI I
  CD
  • فروش دلتا تجهیز