88864852 - 88864811 : تلفن

پرینت

هواسازدستگاهی است که وظیفه تامین دمای مطلوب محیط توسط تولید هوا سالم و مطبوع متناسب با محیط ، از طریق کانال‌کشی به چند فضای موردنظر در ظرفیت بالا را دارد.اجزا هواساز شامل بدنه ، فن و روتور، فیلتر ، كويل هاي سرمايي و گرمایی، کانال اختلاط هوای برگشتی و هوای تازه و تجهيزات كنترلي مي باشد. كويل گرمايي معمولا با آبگرم یا بخار و كويلهاي سرمايي با آب سرد يا ماده مبرد(اواپراتور چیلر)كار مي كنند.ايرواشر در بسيارى از موارد به عنوان جزئى از دستگاه هواساز عمل رطوبت زنى را انجام ميدهد اما بر حسب نياز اين دستگاه به تنهايى نيز مورد استفاده قرار ميگيرد.
دانستن و یا داشتن حداقل سه مشخصه 1-حجم هواي مورد نياز جهت حمل بار حرارتي ساختمان 2- بار حرارتي كل ساختمان 3- فشار استاتيك فن ، برای تعییین هواساز با توجه به کاتالوگ تولید کنندگان الزامی میباشد.
عملکرد دستگاه هواساز در ابتدا فن هوا را به درون هواساز مکش می کند و آن را از راه دریچه‌ها و دمپرها به محفظه فیلترها می‌رساند. در محفظه فیلترها ذرات معلق در هوا (گرد و غبار، میکروب‌ها، باکتری‌ها و ویروس‌ها)جداسازی می شود، پس از گذر هوا از فیلتر، هوا مرطوب می‎‌شود. هوای تمیز و مرطوب با توجه به نیاز، یا توسط کویل‌های سرمایش مرتبط با یک پکیج خنک‌کن و یا چیلر، سرد می‌شود و یا توسط کویل‌های مرتبط با یک بویلر یا المنت‌های حرارتی گرم می‌شود.