021-88303415 021-88864852

منبع انبساط باز

  • منبع انبساط باز

منبع انبساط باز

منبع انبساط باز

منبع انبساط باز جهت کسری آب سیستم شوفاژ در بالاترین نقطه اجرای سیستم گرمایشی موتورخانه قرار می گیرد و با هوای اتمسفر در ارتباط است و فشار داخل آن برابر با فشار جو محل نصب می باشد. منبع انبساط باز نیاز به یک شیر شناور (فلوتر) جهت تثبیت سطح آب مخزن انبساط باز دارد . جنس منبع انبساط باز از ورق گالوانیزه و با گنجایش 100 تا 3000 لیتر ساخته می باشد.

منبع انبساط باز گالوانیزه

منبع انبساط باز گالوانیزه

منبع انبساط باز مهر افروز

منبع انبساط باز مهر افروز

منبع انبساط باز پلی اتیلن

منبع  انبساط باز پلی اتیلن

منبع انبساط باز آلومینیومی

منبع انبساط باز آلومینیومی