021-88303415 021-88864852
منبع آبگرم کارواش و صنعتی

منبع آبگرم کارواش و صنعتی:

  • منبع آبگرم کارواش جهت تامین آبگرم فوری مکانهای صنعتی ، کارواشی ها ، و تجهیز کارگاهها مناسب می باشد
  • منبع آبگرم کارواش و صنعتی بر اساس سفارش مشتری و نیاز آب گرم در ظرفیت مورد نیاز قابل ارائه می باشد.
  • منبع آبگرم کارواش دارای 5 سال ضمانت و 15 سال خدمات پس از فروش می باشد

مشخصات فنی منبع آبگرم کارواش

حجم (lit)
ضخامت(mm)
ارتفاع(cm)
قطر عدسی (cm)
وزن(kg)
قیمت(ریال)
500
4
150
65
125
58,000,000
500
5
150
65
165
70,000,000
600
4
150
70
150
66,650,000
600
5
150
70
200
83,650,000
800
4
150
82
180
78,620,000
800
5
150
82
240
92,560,000
800
6
150
82
290
107,510,000
1000
4
150
92
210
89,590,000
1000
5
150
92
260
98,540,000
1000
6
150
92
315
114,985,000
1200
4
150
98
240
92,560,000
1200
5
150
98
310
115,490,000
1200
6
150
98
375
135,925,000
1500
4
150
112
260
98,540,000
1500
5
150
112
340
103,460,000
1500
6
150
98
410
149,390,000
2000
4
200
112
350
106,750,000
2000
5
200
112
420
148,680,000
2000
6
200
112
510
172,590,000
2500
5
200
126
490
150,610,000
2500
6
200
126
590
197,510,000
3000
5
200
140
560
187,540,000
3000
6
200
140
670
78,430,000
4000
5
250
145
680
220,920,000
4000
6
250
145
813
98,087,000
5000
5
200
145
804
267,196,000
5000
6
300
145
970
313,630,000
6000
5
300
160
870
283,730,000
6000
6
300
160
1044
332,000,000

راهنمای انتخاب منبع آبگرم کارواش:

  • منابع آبگرم کارواش و صنعتی شامل: ورودی آب سرد، خروجی آب گرم ، شیر اطمینان ، ترمومتر مانومتر، شیر اطمینان ، مشعل می باشد
  • منبع آبگرم کارواش و صنعتی بر اساس سفارش مشتری بصورت افقی و ایستاده قابل تولید و ارائه می باشد.
  • جهت جلوگیری از اکسیداسیون سریع لوله داخل مخزن کارواش آتش خوار می باشد
  • قیمت منبع کارواشی بدون تجهیزات و مشعل می باشد و در صورت نیاز مشتری محاسبه می گردد

فروشگاه