021-88303415 021-88864852

منبع انبساط بسته

  • منبع انبساط بسته

منبع انبساط بسته

منبع انبساط بسته

منبع انبساط بسته در سیستم های سرمایش و گرمایش و سیستم های آبرسانی تحت فشار و بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی به عنوان مخزن تعادل برای کنترل انبساط حجمی آب موجود در سیستم های تاسیساتی در اثر افزایش دما و تثبیت فشار در سیستم آبرسانی استفاده می گردد . که بصورت دیافراگمی و کنترل حجم می باشد. . جنس منبع انبساط بسته از ورق گالوانیزه و با گنجایش 100 تا 3000 لیتر ساخته می باشد.

منبع انبساط بسته رفلکس

   منبع انبساط بسته رفلکس

منبع انبساط بسته زیلمت

منبع انبساط بسته زیلمت

منبع انبساط بسته نما

   منبع انبساط بسته  نما

منبع انبساط بسته آکوا

   منبع انبساط بسته آکوا

منبع انبساط بسته هاماک

   منبع انبساط بسته هاماک

منبع انبساط بسته Elbi

   منبع انبساط بسته Elbi

منبع تحت فشار دلتا Delta

   منبع تحت فشار دلتا