88864852 - 88864811 : تلفن

  پرینت
  • فروش دلتا تجهیز

  منبع انبساط

  منبع انبساط بسته
  منبع انبساط بسته
  منابع انبساط بسته یا منبع تحت فشار جهت سیستم های گرمایش و خنک کننده آب (بویلر و چیلر) ، سیستم های پمپاژ آب (بوستر پمپ ها) استفاده می شود.

  انواع منابع انبساط بسته:
   * منبع انبساط بسته دیافراگمی جهت جدا سازی هوا و آب از دیافراگم لاستیکی(تیوپ) استفاده می شود.
  *  منبع انبساط بسته با فشار گاز بی اثر(نیتروژن) با توجه به نبود غشا جهت جلوگیری از حل شدن آب و هوا با هم.

  منبع انبساط بسته رفلکس

  منبع انبساط بسته زیلمت