88864852 - 88864811 : تلفن

  پرینت

  مبدل حرارتی استخر کامر

  مبدل پوسته و لوله کامر
  مبدل پوسته و لوله کامر

  مبدل پوسته و لوله استیل کامر

  حجم استخر جهت افزایش 20 درجه در مدت 24 ساعت محاسبه شده است.


  جنس کلیه قطعات مبدل حرارتی استخر کامر از استنل استیل 316L می باشد.


  جهت استخرهای بزرگ از دو یا چند مبدل بصورت موازی استفاده می شود.


  قبل از ورودی آب استخر به مبدل صافی و سختی گیر الزامی می باشد.

  مدل

  ظرفیت حراراتی

  دبی آب در گردش

  T °CΔ

  قیمت

  KCAL/hr

  hot

  pool

  Hot side

  ريال

  33T-020

  17,200

  1.5

  4.4

  11.5

  6,000,000

  33T-040

  34,400

  3

  8.8

  14.3

  8,300,000

  44T-050

  43,000

  3.7

  11

  11.9

  10,000,000

  44T-070

  60,200

  5.2

  15.4

  12.5

  12,500,000

  44T-090

  77,400

  6.7

  20

  12.9

  15,000,000

  44T-150

  129,000

  11.1

  33

  16.5

  21,000,000

  80T-300

  257,140

  22.2

  66

  14.3

  38,000,000