88864852 - 88864811 : تلفن

  پرینت

  مبدل حرارتی کامر

  مدل

  واحد

  CR14-45

  CR14-72

  CR14-90

  CR14-108

  CR14-135

  توان حرارتي

  kcal/hr

  22,500

  36,500

  45,000

  54,000

  67,500

  دبي آب مصرفي

  Lit/hr

  450

  720

  900

  1,080

  1,350

  ورو دی و خروجي طرف سرد

  in

  ¾

  ¾

  ¾

  ¾

  ¾

  ورودی و خروجي طرف داغ

  in

  ½

  ½

  ¾

  ¾

  ¾

  طول

  mm

  193

  193

  193

  193

  193

  عرض

  mm

  83

  83

  83

  83

  83

  ارتفاع

  mm

  45

  64

  78

  92

  115

  وزن

  kg

  1.03

  1.52

  1.85

  2.18

  2.68

  قیمت

  ريال

  2,200,000

  3,080,000

  3,520,000

  4,100,000

  5,000,000

  مدل

  واحد

  CR14-155

  CR27-200

  CR27-250

  CR27-300

  CR27-350

  توان حرارتي

  kcal/hr

  77,500

  100,000

  125,000

  150,000

  175,000

  دبي آب مصرفي

  Lit/hr

  1,550

  2,000

  2,500

  3,000

  3,500

  ورو دی و خروجي طرف سرد

  in

  ¾

  1

  1

  1

  1

  ورودی و خروجي طرف داغ

  in

  ¾

  1

  1

  1

  1

  طول

  mm

  193

  285

  285

  285

  285

  عرض

  mm

  83

  105

  105

  105

  105

  ارتفاع

  mm

  132

  94

  115

  137

  157

  وزن

  kg

  3.07

  4.56

  5.57

  6.7

  7.71

  قیمت

  ريال

  5,600,000

  11,200,000

  13,200,000

  14,500,000

  17,200,000

  مدل

  واحد

  CR27-400

  CR110-500

  CR110-600

  CR110-750

  CR110-1000

  توان حرارتي

  kcal/hr

  200,000

  250,000

  300,000

  375,000

  500,000

  دبي آب مصرفي

  Lit/hr

  4,000

  5,000

  6,000

  7,500

  10,000

  ورو دی و خروجي طرف سرد

  in

  1

  ½-1

  ½-1

  ½-1

  2

  ورودی و خروجي طرف داغ

  in

  1

  ½-1

  ½-1

  ½-1

  2

  طول

  mm

  285

  480

  480

  480

  480

  عرض

  mm

  105

  230

  230

  230

  230

  ارتفاع

  mm

  179

  78

  95

  112

  151

  وزن

  kg

  8.72

  14.7

  17.73

  20.75

  27.8

  قیمت

  ريال

  19,200,000

  37,000,000

  43,600,000

  48,900,000

  61,600,000

  مدل

  واحد

  CR110-1250

  CR110-1500

  CR110-2000

   

  توان حرارتي

  kcal/hr

  625,000

  750,000

  1,000,000

   

  دبي آب مصرفي

  Lit/hr)

  12,500

  15,000

  20,000

   

  ورودی و خروجي طرف داغ

  in

  2

  2

  2

   

  طول

  mm

  480

  480

  480

   

  عرض

  mm

  230

  230

  230

   

  ارتفاع

  mm

  185

  218

  291

   

  وزن

  kg

  33.85

  40

  53

   

  قیمت

  ريال

  70,400,000

  85,800,000

  110,000,000

   

  مبدل COMER

  جنس صفحات مبدل : استنلس استيل 316

  ماده جوشكاري صفحات : مس با درجه خلوص 99.9 درصد

  فشار تست مبدل : 45 بار

  محدوده فشار كار مبدل : وكيوم تا 30 بار

  محدوده دمادي عملكرد از 195- تا 200+ درجه سانتيگراد

   

  در مبدلهاي صفحه اي انرژي حرارتي از دست رفته سيال داغ با انرژي گرمايي كسب شده توسط سيال طرف سرد

  تقريبا برابر است بنابراين معادله زير برقرار خواهد بود

  Q=M1*C1*dT1 = M2*C2*dT2

  مقدار انرژي گرمايي كل
  Q(Kcal/hr)
  جريان سيال ها
  M1, M2 (Kg/hr)
  گرماي ويژه سيال ها _ گرماي ويژه آب در دماي 4 درجه سانتيگراد برابر يك مي باشد
  C1, C2 (Kcal/ºC.Kg)
  اختلاف دماي ورودي و خروجي سيال ها
  dT1 ,dT2 (ºC)

  موارد استفاده مبدل های صفحه ای کامر

  تامين آبگرم مصرفی - جايگزين منابع دو جداره و کويل دار در موتور خانه ها

  سيستمهاي گرمايش از كف

  سيستم هاي ذوب برف

  تامين آب گرم استخرها

  قابل استفاده بعنوان كندانسور و اواپراتور

  بعنوان خنك كن روغن و آب در صنايع از قبيل خنك كن سيستمهاي دايكاست و دستگاههاي تزريق پلاستيك

  قابل استفاده در صنايع غذايي

  قابل استفاده در صنايع شيميايي