88864852 - 88864811 : تلفن

پرینت
  • فروش دلتا تجهیز
لوله و اتصالات
لوله و اتصالات

لوله پلیکا پلیمر یاس گلپایگان ، اتصالات پلیکا پلیمر یاس گلپایگان ، لوله و اتصالات پولیکا پلیمر یاس گلپایگان ، لیست قیمت لوله و اتصالات پی وی سی یو پلیمر یاس گلپایگان ، لوله پلیکا برق پلیمر یاس گلپایگان ، لوله پلیکا فاضلابی پلیمر یاس گلپایگان ، لیست قیمت لوله پلیکا نیمه قوی پلیمر یاس گلپایگان ، لوله پلیکا قوی پلیمر یاس گلپایگان ، لوله پلیکا فشار قوی پلیمر یاس گلپایگان ، لیست قیمت لوله و اتصالات PVC UPVC PVC-U پلیمر یاس گلپایگان ، خرید فروش پروژه انبوه سازی لوله و اتصالات پلیکا فاضلاب پلیمر یاس گلپایگان ، Polymer Yas Golpayegan PYG

  • قیمت لوله پلیکا فاضلاب
  • بهترین لوله پلیمر 25
  • قیمت لوله پلیکا یاس گلپایگان
  • لوله پلیمر یاس گلپایگان
  • لیست قیمت لوله های UPVC سمنان پارس

نام محصول
نوع
وزن تقریبی
ضخامت
فروش (شاخه 6 متری)
لوله 20 برقی سمنان پارس 
نیمه قوی
0.8
1.5
41.600
لوله 20 برقی سمنان پارس 
نیمه قوی
0.9
1.8
46.800
لوله 20 برقی سمنان پارس 
قوی
1
2
52.000
لوله 25 برقی سمنان پارس 
معمولی
1
1.5
52.000
لوله 25 برقی سمنان پارس 
نیمه قوی
1.2
1.9
62.400
لوله 32  سمنان پارس 
معمولی
1.5
1.8
78.000
لوله 32 سمنان پارس 
نیمه قوی
1.9
2.4
98.800
لوله 40 سمنان پارس 
معمولی
1.9
1.8
98.800
لوله 40 سمنان پارس 
نیمه قوی
2.9
3
150.800
لوله 50 سمنان پارس 
معمولی
2.4
1.8
124.800
لوله 50 سمنان پارس 
نیمه قوی
3.1
2.4
161.200
لوله 63 سمنان پارس 
معمولی
3.1
1.9
161.200
لوله 63 سمنان پارس 
نیمه قوی
4.8
3
249.600
لوله 90 سمنان پارس 
معمولی
4.3
1.8
223.600
لوله 90 سمنان پارس 
نیمه قوی
6.3
2.7
327.600
لوله 110 سمنان پارس 
معمولی
6.4
2.2
268.800
لوله 110 سمنان پارس 
نیمه قوی
9.1
3.2
473.200
لوله 125 سمنان پارس 
معمولی
8.2
2.5
426.400
لوله 125 سمنان پارس 
نیمه قوی
11.8
3.2
613.600
لوله 160 سمنان  
معمولی
13.3
3.2
691.600
لوله 160 سمنان  
نیمه قوی
19
4
988.000
لوله 200 سمنان  
معمولی
20.5
4
1.066.000
لوله 200 سمنان  
نیمه قوی
29.7
5.9
1.544.400
لوله 250 سمنان  
معمولی
31.2
4.9
1.622.400
لوله 250 سمنان  
نیمه قوی
51
7.3
2.652.000