88864852 - 88864811 : تلفن

پرینت

سختی گیر مغناطیسی آکوا AQUA

سختی گیر آکوا AQUA
سختی گیر آکوا AQUA

مدل

سایز اتصال(اینچ)

قیمت (ريال)

دبیm3/h     

سختی گیر پکیجی

3/8"

130.000

0,2

DN 15

1/2"

1.850.000

0,7

DN 20

3/4"

1.950.000

2,0

DN 25

1"

2.000.000

4,0

DN 32

1 1/4"

4.300.000

8,0

DN 40

1 1/2"

4.400.000

12,0

DN 50

2"

4.500.000

20,0

DN 65

2 1/2"

11.500.000

37,0

DN 80

3

12.600.000

55,0


سختی گیر مغناطیسی آکوا AQUA بدون تغییر در ترکیب آب و تاثیر بر خواص آن مانع در جهت شکل گیری رسوب سختی در آب با نیروی الزام آور خود می گردد.