88864852 - 88864811 : تلفن

  پرینت

  مدل

  مشخصات

  قیمت

  KS6

  دایو به طول 180 سانتی متر با پایه استیل

  19،300،000

  KS8

  دایو به طول 240 سانتی متر با پایه استیل

  21،000،000

  KS10

  دایو به طول 300 سانتی متر با پایه استیل

  23،500،000

  • فروش دلتا تجهیز