88864852 - 88864811 : تلفن

  پرینت

  تجهیزات استخر

  دایو استخر بر اساس طول دایو تقسیم بندی شده که با توجه به کاربری و ابعاد استخر انتخاب می شود.
  شرکت های تولید کننده دایو استخر:
  دایو سرتیکین
  • فروش دلتا تجهیز