021-88303415 021-88864852

تجهیزات استخر

 • پمپ تصفیه استخر
 • فیلتر شنی استخر
 • هیتر سونا خشک
 • مبدل حرارتی استخر
 • رطوبت گیر استخر
 • پمپ جت جکوزی

پمپ تصفیه استخر

پمپ تصفیه استخر

پمپ تصفیه در استخر و جکوزی جهت تصفیه آب و یا ایجاد فشار برای جت جکوزی بکار برده می شوند. پمپ های تصفیه استخر بر اساس حجم استخر و کاربری آن انتخاب می شوند.

ورود به فروشگاه

فیلتر شنی استخر

فیلتر شنی استخر

فیلتر شنی جهت حذف ذرات معلق (Suspended Solids) با قطر 20 تا 40 ميكرون یا به بیان ساده کاهش کدورت آب استخر می باشد .در این صافی ها با عبور مایع از درون بستر ، مواد معلق و ذرات ریز در بین خلل و فرج بستر باقی می مانند و آب زلال خارج می گردد . در اثر کارکرد مداوم صافی ، مواد معلق موجود در آب بین ذرات بستر تجمع می کند و در نتیجه شدت جریان آب عبوری کاهش یافته و افت فشار درون صافی افزایش می یابد ، در این حالت لازم است که صافی شستشـو داده شـود و این عمل با عبور آب در جهت معـکوس انجام می گیرد . برای شستشو ، آب را با ســرعت خطـی زیاد از بسـتر صافی عبور می دهند به گونه ای که فضای بین ذرات بستر به اندازه 50% افزایش یابد در این صورت آب می تواند به خوبی بین ذرات گردش کرده و گل و لای و مواد معلق باقی مانده از عمل صاف کردن را از بین ذرات شن جدا نماید و به خارج از صافی منتقل کند .

ورود به فروشگاه

هیتر سونا خشک

هیتر سونا خشک

جهت تامین گرمای سونا خشک نیاز به هیترهای برقی و گاز سوز یا به اصطلاح کوره گاز سوز سونا خشک می باشد. دمای مورد نیاز سونای خشک از 80 درجه تا 130 درجه سانتیگراد می باشد.شرکتهای تولید کننده هیتر سونا خشک:

ورود به فروشگاه

مبدل حرارتی استخر

مبدل حرارتی استخر

جهت گرمایش آب استخر از مبدلهای حرارتی دارای دو مدار گردش استفاده می گردد که در یک سمت آب گرم بویلر و در سمت دیگر آب استخر در حال گردش می باشد.

 • جهت انتخاب مبدل مناسب استخر توجه به نکات زیر ضروری می باشد.
 • نوع استخر روباز یا سر بسته/عمومی یا خصوصی
 • اختلاف دما جهت افزایش دمای آب استخر
 • تعداد مبدل
 • مدت زمان مورد نیاز جهت گرمایش استخر

انواع مبدل حرارتی استخر

ورود به فروشگاه

رطوبت گیر استخر:

رطوبت گیر کنترل رطوبت و میعان توسط دستگاه های رطوبت گیر هوا صورت می گیرد که باتوجه به میزان حذف رطوبت هوا تقسیم بندی می گردد.

ورود به فروشگاه

پمپ جت جکوزی

پمپ جت جکوزی

پمپ جت جکوزی یا پمپ ماساژ جکوزی جهت تامین فشار در سر نازل جت مورد استفاده قرارمی گیرد. در تعیین پمپ جت جکوزی شدت جریان آب عبوری از هر یک از جت های پاشش آب حداقل باید 57لیتر باشد. جهت پمپ ماساژ یا پمپ جت جکوزی میتوان از یک یا چند پمپ استفاده کرد.

ورود به فروشگاه